Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Utazás a halál torkába Zoom


Működik az olvasómon?
 
Minden e-könyvolvasón olvasható a nálunk vásárolt e-könyv. Lehet nagyítani? Igen. Lehet változtatni a betűtípust és méretet. A letöltött e-könyveink ugyan olyanok mint a papírra nyomtatott könyvek.

 

Utazás a halál torkába

99 Ft
  • Szerző: Arthur Conan Doyle
  • Nyelv: Magyar
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)
  • ISBN: entik00216

Hogyan kapom meg az e-könyvet? Miután kitöltötte a vásárláshoz szükséges adatokat és kifizette bankkártyával az e-könyvet, megjelenik egy letöltési lehetőség a képernyőn és egy e-mailben is ott lesz a megvásárolt e-könyv. 

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet: A fiatal amerikai habozott egy perczig, hogy ne menjen-e le ő is kabinjába, megirni minden¬napi levelét otthon maradt hugához. De Cochrane ezredes és Cecil Brown égő szivarja izzó pontként vonzotta őt a fedélzet egyik távol eső, sötét szögletébe. Arra tartott tehát avval a szándékkal, hogy megkérdezi tőlük, mennyi igaz a franczia állitásaiból. Mig azon tanakodott, hogyan kezdje meg a kényes beszélgetést, az ezredes már elébe vágott. - Jöjjön, Headingly, mondta, oda tolva neki egy tábori széket, - hadd adjunk be önnek egy kis ellenmérget. Ugy is tudom, hogy Fardet már megint politizált. - A válla vonogatásáról mindig észre veszem, mikor politizál, - gunyolódott a fiatal diplo¬mata. - Pedig hogy megszentségtelenitette vele ezt a fölséges éjszakát! Van-e csodásabb harmonia ennél a csillagokkal beszórt sötétkék kupolánál, amelyre ép most kapaszkodik föl a tüzvörös teli hold? Az volna a költő, a ki dalba tudná önteni e félelmetes sivatag megrázó zenéjét. - Valóban, a sivatag ma éjszaka még sokkal rémesebb, mint eddig bármikor volt, - jegyezte meg az amerikai. - Mintha ugyanazt a legyőzhetetlen erőt látnám itt is, amely az Atlanti-Oczeánban nyilatkozik, a hideg sötét, téli éjszakákon. Talán a gondolat kelti bennem a meg¬döbbenés érzését, hogy itt állunk a jog- és törvény birodalmának legszélső mesgyéjén. Mit gondol, Cochrane ezredes, mennyire lehetünk a dervisektől? - Arábia felől, - viszonzá az ezredes, - körülbelül negyven mértföldnyire délnek van az utolsó egyiptomi sáncz-tábor, Sarrasban. Azon túl 60 mértföldnyi vad, sivatag terület fekszik, s ennek végében van a dervisek első fészke, Akasheh. Itt, a másik oldalon azonban nincsen választófal, vagy határ közöttünk. - És Abuszir ezen az oldalon van, ugy-e? - Ezen az oldalon. S az utolsó években ezért is tiltották meg a kirándulást az abusziri sziklához. De most már minden csöndes a környéken. - S mi gátolja a dervisek előnyomulását ezen az oldalon? - Semmi, - szólt Czeczil Brown, gondtalanúl. - Semmi: csak az, hogy félnek, - tette hozzá az ezredes. - Ide jönniök, természetesen nagyon könnyü lenne; hanem a visszavonulás, az lenne a bökkenő. Mert idejövet a tevéik ki¬fáradnának, s a halfai tevés-csapat pihent állatai csakhamar utólérnék őket, ha egyszer utánuk eredtek. S ezt ők is jól tudják: ezért nem portyáznak idáig. - De nem tanácsos a dervisek félelmében bizakodni, - vetette ellen Brown. - Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ő cselekedeteik rugói egészen mások, mint a népekéi. Sokan közülük keresik a halált s valamennyien föltétlenül fatalisták, vagyis a végzet eszközeinek hiszik magukat. Élő példái annak, hogy minden bigottság a vak barbárságra vezet. - Önök szerint hát ez a nép valóságos veszedelme Egyiptomnak? - kérdezte az amerikai. - Mert én azt hallottam, hogy az egész veszedelem csupa képzelődés: például M. Fardet épen nem hiszi, hogy a dervisek veszélyeztetnék Egyiptomot. - Én nem vagyok gazdag, - felelte Cochrane ezredes - de kész vagyok egész vagyonomba fogadni, hogy ha az angol katonaság kivonul Egyiptomból, a dervisek három év mulva már a Földközi tengeren kalózkodnak. Mi lenne Egyiptom czivilizácziójából? Hova lennének a milliók és milliárdok, melyeket az ország fölvirágoztatására költöttek? Mi maradna meg a mű¬emlékekből, melyeket valamennyi müvelt nemzet ugy becsül, mint a mult idők legdrágább emlékeit?