Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Utazás a villamosszék körül Zoom

Utazás a villamosszék körül

Készleten

  • Szerző: Aszlányi Károly
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

A keleti kisvárosban három orvos élt és működött. Kettő ezek közül - Smith és Laurent - nem ismerte személyesen Dan Herbet.

Dan a háziorvosának lesujtó véleménye után felkereste egymásután és egymástól függetlenül a másik két orvost is, anélkül, hogy előző vizsgálatok eredményéről említést tett volna. Dan a kétmilliós Herb-vagyon egyetlen élő örököse volt. De ez az életmódján nem látszott meg. Otthon ült évek óta, hatalmas könyvtárt rendezett be, tanult és olvasott.

A városi házban lakott, sohasem ment ki a Herb-farmra, amely Joe Ratcliff vezetése alatt állt. Az állandó szobalevegőtől és megfeszített szellemi munkától Dan sápadt és fénylő szemű lett huszonötéves korára. Köhécselni kezdett. Ügyvédje tanácsára elment az orvoshoz, aki szemben lakott a Herb-házzal. Az orvos, szakállas kis ember, megvizsgálta Dant s gondterhes arcot vágott.

- Súlyos tüdőbaj - mondta Lime doktor. - Menjen el más orvoshoz is.

És Dan elment. Sajnos, mind a három vélemény egyformán hangzott. Dannak még három hónapja volt. Dan csöndesen fogadta a halálos ítéletet. Tervei, vágyai, egész élete összeomlott. Elment ügyvédjéhez és kérte, hogy hozasson neki Newyorkból valami egyetemi tanárt. Az ügyvéd azonnal sürgönyzött Patersonért. A tanár a lakásán vizsgálta meg Herbet. A fejét csóválta. - Ha egy időre remélni akar még - mondta - semmiesetre se mozogjon.

Főleg vonatra ne üljön. A legjobb levegő, amit ajánlhatok, itt van. Awkins, az inas is azt a parancsot kapta, hogy vigyázzon az urára, ne engedje kimenni a házból. És Dan ideig-óráig el is ténfergett a csöndes szobákban, de aztán ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy még egyszer, utoljára belevesse magát az élet forgatagába ott, ahol az a leghangosabb és legszédítőbb. Titokban becsomagolt és éjjel kilopózott a házból. Ami pénze volt, zsebébe tette s kiment a pályaudvarra. Reggelig ült itt a homályos étteremben, egy madárkereskedő társaságában, aki nyugatról jött és most Newyorkba készült.

Reggel hatkor indult a gyors, - Dan arra gondolt, hogy Awkins ilyenkor ébred fel s tíz perc mulva rá fog jönni, hogy a gazdája megszökött.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft