Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Súgok valamit Zoom

Súgok valamit

Készleten

  • Szerző: Bársony István
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet: Mefiszto elkezdi. Meleg nyár volt s az urak kint ebédeltek a kastélyszerü ház kerti oldalán, a nyitott folyosón, amely az egyik végén valóságos szobává szélesedett. A folyosó oszlopaira sürü vadszőllő futott fel, amely függönyszerüen fogta el a napot s az ebédlő-asztalt kellemesen beárnyékolta. Odakint néhány vadgesztenye- és hársfa terebélyesedett. A gesztenyefákról már kezdtek hulla¬dozni az agyonpörkölt barna levelek, de azért még buja volt a lomb mindegyiken. A hársfákra néha egy-egy sárgarigó szállott; fuvolázott egy párt s megint arrább vonult, mint-hogy ott nem kinálkozott számára gyümölcs-csemege. Hébe-korba röppenő fuvalom surrant a vadszőllő indája közé s olyankor mintha kiváncsi kéz tolta volna félre a zöld ernyőt. Az ebédnek vége volt s az öreg házigazda már a feketekávéját is megitta. Ilyenkor nem volt szabad őt háborgatni. A szobaleány még a fehér abroszt sem vette le az asztalról; várnia kellett, amig majd hivják, nehogy jövés-menésével alkalmatlanná váljék az öregnek, aki dél-után rendesen elszunnyadt egy kicsit a karosszékében. Most is igy volt, s azok ketten, akik az ebédjét megosztották, csöndesen ültek; egyik a jobb¬ján, a másik a balján, egymással szemközt. Jobbról - a felesége volt; balról - az unokaöcscse. Fiatal mindakettő; - sőt őhozzá képest nagyon fiatal. Az asszony még a harminc éven alól; a férfi legfeljebb, ha egy pár évvel idősebb; de abból is letagadhatott volna. Az asszony fehérsége szinte világitott az árnyékban; nemcsak az arca és a bő ujjból kikiván-kozó karja volt fehér, hanem a ruhája is. Egy könyv volt előtte, amelyben mintha lapozni készült volna, de csak a szeme tapadt hozzá, - a lelke nem. A nagy csöndben valaki suttogva szólitotta: Eszter!

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft