Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Mater Dolorosa Zoom

Mater Dolorosa

Készleten

  • Szerző: Beck Károly
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet: Végtelen örömünnep volt a várban, Babinski az emberek legboldogabbikának vallotta magát; de Wanda egészsége igen roncsolt volt. A grófnak zajos vigalmait igen csekély számra vonta össze a nyugalom s elnézés, melyet a grófnő állapota igen is megkivánt: azért eleve rövidebb, később hosszabb ideig időzött ismerős nemes barátainál. A zsenge fiú is, kit Widimirnek kereszteltek, a legszorgosabb ápolást igényelte, és az édes anya örömest áldozá fel minden gyöngyörét a gyermek egészségének. József gróf, mindazzal megáldva, mivel az ég embert boldogíthat, neje kivánalmának engedett, és a nemes nő jótékony befolyása alól kibontakozva, csak pillanatnyi szeszély szülte vágyainak élt. Nőttön-nőttek árnyoldalai: fékezhetlen, elragadó hevesség, makacs, megrögzött akaratosság és dölyfös, negédes hiúság. Eddig sikerült ugyan a grófnőnek finom ügyessége által enyhíteni komor durvaságát és meghiúsítani szerencsétlen terveit; most egész szeretetét fiára halmozván, nem ért rá igazgatni ezen embert, kit a túlzott áldás nem jobbá, de kono-kabbá, önhittebb és még negédesebbé tőn. Most érzé csak, hogy szivét soha sem birta; hozzá ment, mert fivére kivánta, hű neje volt, mert tiszta, nemes szívvel birt, mely inkább vérzett elhagyottan, sem hogy feltárja férje előtt sorsának nyomorát; most nyílt csak meg kedélyének véghetlen kincse, most, midőn gyermekkel áldá meg a teremtő, fájdalmai, könyűi magzatával! Férje mindinkább idegen lőn - feladata meg volt oldva. József látá reményeinek és vágyainak végcélját, látá házassága szép gyümölcsét ölében játszadozni - a szerelem édes virága távol esett tőle!... Widimir nyájas, szenvedő anyjának képmása volt, a karcsu termet, szőke fürtök, halovány arc és finom metszetű ajkak anyjáéi voltak: csak nagy fekete szeme, melyben gyakran vad dac villogott, emlékeztetett atyja vérére... A gyermekből ifjú lett. Bölcs vigyázattal gyüjte köré a grófnő egy, nemes és eszélyes férfiakból álló kis koszorút: egy derék lelkész kiképzé szellemét, egy külföldi müvész föltárta előtte a zene varázshangjait, és nagybátyja megismerteté vele a müvészetet és külső ügyességet, melyek a testet edzik, s egy ifjú nemes nevelésének főkellékeit képezik. Severin, az ifjabb Babinski gróf, Sanok várnagya, nyájas, derék férfi volt. József törekvéseit, hogy elvégre nősüljön, midőn még nem született örököse, biztatással elégíté ki. Távol minden önzéstől, szívből örvendett unoka-öcscsének, a grófi összes jószágok örökösének születésekor. Gyöngéd, lovagias figyelemmel viseltetett ángya iránt; József sejté talán, hogy fivére platói szerelemben ég Wandaért - de ismerte mindkettő tisztaságát és nem zavará többé a gyanakodó gondolat nyugodt biztonságát.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft