Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Két történet a tatárjárás idejéből

Két történet a tatárjárás idejéből

Készleten

  • Szerző: Benedek Elek
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

De térjünk vissza a Rikába. Abban az időben, mikor József császár itt járt, négy oláh rabló garázdálkodott az erdőben. A Nagy Dimén, mikor a császárral szerencsésen átértek az erdőn (mert tartott attól, hogy még majd a császárral is kikezdenek), megfogadta, hogy élve vagy halva kézre keríti őket. (Hátha még egyszer erre jön a császár?) Czifra, Nuczuj, Borzos és Bokrétás: ez volt a neve a négy utonállónak, kik fényes nappal kirabolták az utazókat, s nagy vakmerőségökben bementek a falukba, ott mulattak, tivornyáztak, s a nép nem mert velök kikezdeni. Azt hitték, hogy a golyó sem fogja őket. A Nagy Dimén vállalkozott arra, hogy ártalmatlanná teszi őket. Többet észszel, mint erővel.

A Nagy Dimén észszel kezdette, s csak akkor fordult rettentő nagy erejéhez, mikor erre szüksége volt. Volt az erdőben egy Lurcza nevű oláh juhász. Ennek a tanyáján gyakran megfordultak a rablók. Ezzel a Lurczával szövetkezett Dimén. Abban állapodtak meg, hogy Lurcza megkéri a rablókat: fejjék meg a juhnyájat s a míg ezzel foglalkoznak, azalatt Dimén és társai, kik addig meghúzódnak a közel sűrűségben, a tanyára mennek, a rablók fegyvereiből kiszedik a töltényeket.

Úgy is történt. Mikor a rablók visszatértek, Dimén s a hozzá csatlakozott bátor legények előrohantak a sűrűségből, hová időközben visszahúzódtak volt, nehogy a juhászra gyanakodjanak a rablók. Hiszen nem is ijedtek meg ők. Hirtelen előszedték fegyvereiket, czélba vették Dimént és kis csapatját, de hát a fegyverek bizony nem sültek el. Egy pillanat és a négy közül hármat le-füleltek. Egyedül az óriás erejű Czifrát nem tudták megközelíteni. Meglőhették volna, de Dimén élve akarta kézre keríteni. És most szemben állott a két óriás erejű ember: Dimén és Czifra. Dimén kezében kard, Czifráéban csákány. Igazi páros viaskodás volt ez. Össze-össze csap a kard meg a csákány, szikrákat vet a nemes aczél, cseng az erdő a két fegyver csattogá-sától.

Egyszerre csak Dimén megtántorodik: rettentő ütést kapott a fejére, de csakhamar összeszedte magát, s kardjával oly hatalmas csapást mért Czifra nyakára, hogy a rettegett rabló feje a hatalmas Dimén lábai elé gurult. Szere-száma sincs az itt lejátszódott véres hadakozásoknak. Vér áztatta ez erdőnek minden talpalatnyi helyét. Hősök és rablók felváltva vívtak itt csatákat, mígnem lassankint fejsze alá kerültek a rengeteg erdők, a menedéket adó sűrűségek s ma már bátran mehetsz át a Rika széles országútján: jámbor utasoknál mással nem találkozol, na meg a régi idők dicsőséges és dicstelen emlékeivel. II. A 17-ik század vége táján ezer főnyi tatár csapat ütött tábort a Rika-erdőben.

A Homoród-vidéke felől jöttek, rabolva, pusztítva, fölégetve a Homoród völgyében fekvő falukat. A homoród-vidéki nép a homoród-szentmártoni templomkastély falai mögé menekült, innét egyszer meg is kisérlették a rablósereg szétverését a férfiak Rab Biró Gábor, a leányhajú hős vezérlete alatt, de a vállalkozás balúl ütött ki: a fiatal vezér is ott lelte halálát. Sarkig érő haja a Homoród víz partján szederindába akadott s így ölték meg a tatárok a magával tehetetlen hőst, ki addig teméntelen tatárt vágott le egymaga.

Mikor már a Homoród völgyében sem rabolni, sem égetni valójuk nem volt, egyenest a Rika-erdőnek tartottak, azzal a jól kigondolt tervvel, hogy a rengeteg erdőben biztosságban lehetnek, onnét eljárhatnak portyázni az erdővel szomszédos vidékre. Akkor már a három vár romokban hevert: nem volt őrség, mely útjában feltartóztassa a rabló csapatot, melynek két vezére volt; az öreg Rapsán meg a fia. Ennek is Rapsán volt a neve.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft