Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Keresd az asszonyt - elbeszélések Zoom

Keresd az asszonyt - elbeszélések

Készleten

  • Szerző: Bársony István
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

Szerelmes kis öcsém!

Láthatod, hogy elég hamar felelek leveledre, a mely ostoba és kedves. Valaha, bizony régecskén már, (ha nem is nagyon régen) tudtam volna tele szívni magamat érzések lángjával, a melyek egy édes nő látására támadtak volna bennem.

És tudtam volna feljajdulni, kétség-beesni az ijedtségtől, ha érzem, sejtem, megértem vereségemet, a mivel a reménytelenség sujt. Te szeretsz, kis öcsém, s romlatlan, de gonoszkodásra vágyó szived bizalmában jösz pana-szoddal hozzám, a kit mesternek nevezel.

Mindenki elhagyott! (persze senki sincs, a kinek titkodat elárulni ne félnél s így temetői magányt érzel magad körül), mindenki elfordult tőled, - írod, - persze, ha az egész világ szeme rajtad volna is, meg nem látnád, nem törődnél vele, mig Ő, a te nagy „Ő”-d, bűbájos tekintettel nem keresné égő szemedet. (Ez kényszerít, hogy hozzám fordulj: hozzám, a mesterhez (!) a kinek híre és neve van: a kinek egész élete a boldog pillanatok özönének végtelen lánczolata, - mondod csinosan és költészettel. Apai barátodnak ösmersz. Jó, - az vagyok.

Szeretettel és valamicske piczi búsulással nézlek, mint mindazokat, a kik fiatalok és tömvék megmérhetetlen bőségű, de meg nem tisztult vágygyal. Ah, mire ti kiforrtok, fiaim, épp úgy elmúlt fölöttetek az élet, mint azok fölött, a kik sok hiábavalóság árán ma mesterek! Ha visszanéztek a multba, el-elszorúl majd a szivetek; ha körülnéztek a jelenben, ásíttok; s ha némelykor egy csöppet a jövő iránt is próbáltok érdeklődni, akkor - fáztok. Szeretsz, kis öcsém, és szerettetni vágyol. Soraid közt ijedtség és szorongás, vakmerőség és összeroskadás van. Ha tudnál valahol egy boszorkányt, a kinek bűbájos szerelmi füvei van¬nak: elmennél hozzá titokban és a lelked árán is megvásárolnád tőle.

Ha módod és tapasztalatod volna hozzá: lelkifurdalás nélkül rabolnád el őt és vinnéd a hegyek közé, a föld gyomrába, vagy csudás, víz alatt épült palotába, a hol mindenütt egyformán ott lenne a menyország te neked. És én most mutassam meg úgy-e, merre visz az út a hegyek közé; hogyan fúrhatod le magadat üdvösségeddel együtt a föld gyomrába; - és építsem meg a tenger alatt, a tündöklő fényben úszó hajlékot, kettőtök számára.

Mert nekem értenem kell ehhez, a ki vagyok tapasztalt és nagyhírü veszedelme az asszonyok-nak, úgy-e?! Jól van, nem haragszom. Nem szidlak össze kis öcsém. Hisz’ te csak egy darab tükör vagy, a miben meglátom magamat, a milyen voltam harmincz év előtt. Szeles és forró vérü; egész¬séges és telhetetlen; hódítani vágyó és csak a meghódoláshoz értő; szerelmes folyvást, minden áron.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft