Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Igaz mesék Zoom

Igaz mesék

Készleten

  • Szerző: Bársony István
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

EGY KOLDUSBOT TÖRTÉNETE.

I. Egy kis sápadt, feketehaju nőszemély félig fekvő helyzetben ült a kerti nagy diófa alatt a gyeppadon és olvasott. Nagy szeme úgy világitott, mintha picziny napok lettek volna elrejtve benne. Szemöldöke összeért, a mi nem törvénye ugyan a szépségnek, de a legtöbbször érdekes. Az ilyen összenőtt szemöldökü asszonyok veszedelmesek a férfiakra. Mindig rejtel-mesek és kiszámithatatlanok.

A megrezzenésig félénkek és mégis azt hinné rólok az ember, hogy a legnagyobb elhatározás lakik bennök. A mi hölgyecskénk kisebb volt valamivel a középtermetnél s furcsa kaczérsággal hordta a haját hosszú fonatban, leeresztve, a hogy a parasztleányok szokták. Kékesfekete haja ugyan¬csak ellentéte volt hófehér nyári ruhájának. Most éppen úgy tett, mintha elfoglalná az a könyv, a mit kezében tartott.

De ámbár a szeme a fekete sorokon révedezett: könnyen észre lehetett venni, hogy máshol van az esze. Hosszú hajával játszadozva, olyasmire figyelt, a mi ezen a csöndes környéken, úgylátszik, meglehetősen szokatlan volt. A szomszédban mintha sokat nyugtalankodtak volna: nagy volt a sürgés-forgás, a szaladgálás, az ajtócsapkodás.

Az egész háznépe talpon volt, járt-kelt, izgatott szóváltásba bocsátkozott egymással, a mi mind az jelentette, hogy rendkívüli dolog foglalkoztatja őket. A fiatal nőcske a nagy diófa alatt élénken figyelt. Most gyöngén megrezzent s hamarosan úgy tett, mint a kit egyéb sem érdekel a világon, csak az olvasmánya. Ott, a hol a kert mellett húzódó palánk a szomszéd udvarral határos volt, a málnabokrok közt egy alakot vett észre, a ki nagy kiváncsisággal keresett valahol egy rést, a hol átkukucs-kálhatott volna.

Éppen mellette egy futópaszulylyal díszitett lugas volt, a melyre a paszuly kövér zöld levelei ernyősen borultak rá, úgy, hogy a sűrüségen lehetetlen lett volna átlátni. Innen léphetett ki az a bizonyos kiváncsi alak, a kit kétségkívül szintén a szomszédban történő dolgok izgattak fel, s minthogy érdeklődését a lugas árnyékából ki nem elégithette, nyiltan sem átallotta elárulni, hogy mennyire vágynék a bizonyosságra.

A bivaly-paszuly remek, korallvörös virágai még most is ringatóztak attól, a hogy a kiváncsi személy nagy sebbel-lobbal való kirohanásában megtépászta az érzékeny indákat. A kis fekete nő boszusan mor¬molta magában: na tessék! még tönkreteszi az én gondosan ápolt lugasomat... A kiváncsi alak egy testes és némileg már elvirágzott hölgy volt.

Hízásnak indúlt derekát nem kínozta füzővel; nagyon is otthonosan és kényelmesen öltözködött; aféle honi „rekli” volt rajta; kék alapon fekete pettyek, különben pedig valami olcsó szövet, a mit nem kell kímélni, a mi éppen ilyen kerti gazdálkodáshoz, veteményezéshez, gyomláláshoz fölöttébb alkalmas. A fekete asszony a tekintetével gyorsan a könyv felé fordúlt, mert a kövéres néni kissé sunyitva, mintha rosszban járna, megindúlt a veteményes táblák közt ő hozzá.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft