Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Dante komédiája Zoom

Dante komédiája

Készleten

  • Szerző: Babits Mihaly

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

ELŐSZÓ

Dante-könyvem egymást követő kiadásai technikai okokból mindeddig változatlan lenyomatok voltak.

Régi szándékom, összegyüjtött munkáim sajtó alá rendezésének alkalmát fölhasz-nálni, a fordítás és kommentár átdolgozására. Sajnos, viszonyaim nem adnak időt és lehetősé-get ahhoz a széleskörű tanulmányhoz, melyet ez az átdolgozás szükségessé tenne. Meg kell elégednem avval, hogy a könyvet legalább kicsiségekben és külsőségekben jobbá és haszno-sabbá tegyem.

A fordításon csak keveset változtatok, inkább a magyar vers kedvéért; de az élet¬rajzot lényegesen bővített formában közlöm, idézetekkel átszőve; a bevezetéseket és tárgymutatókat egységesítem; s a kommentárt oly módon csoportosítom át, hogy az olvasót a visszalapozgatásoktól megkíméljem. Mindez bizonyára növeli használhatóságát művemnek, mely evvel az átalakítással kapta meg a végleges formát.

Esztergom,

1939 július.

Babits Mihály


AZ ELSŐ KIADÁSOK ELŐSZAVAI

I. POKOL

E magyar Inferno több évi, inkább gyönyörűséges, mint fáradságos munka eredménye. A fordításról vallott elveimet kifejtettem, egy tanulmányomban , mellyel ma már nem mindenben azonosítom magam. Minden jogos követelménynek eleget óhajtottam tenni. Nem mindig sikerült. Mégis hiszem, hogy fordításom a ma lehetséges legjobb megoldása e nagy feladatnak.

A bevezetés és kommentárok nem tudományos igényűek s tisztán laikusok számára iródtak. Szöveg és értelmezések elfogadásában eklektikusan jártam el. Sem szőrszálhasogató, sem könnyelmü nem akartam lenni.

Elődeim, kivált Szász Károly munkáit, ahol használhattam, szuverén módon felhasználtam. Hibáim kétségkívül vannak és köszönetet fogok mondani a kritikusoknak, kik szigoru és részletes birálattal fogják lehetővé tenni, hogy ezek esetleges újabb kiadásból eltűnhessenek: s a Purgatorio és Paradiso készülő fordításaiban lehetőleg meg se jelenjenek.

Budapest, 1912.

Babits Mihály

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft