Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Csönges órák - elmélkedés, hangulat Zoom

Csönges órák - elmélkedés, hangulat

Készleten

  • Szerző: Benedek Elek
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

Szeptember.

Te vagy az én legszebb hónapom, szeliden mosolygó egeddel, szeptember!

Aggódva, félve számlálom napjaidat, mint a szegény ember utolsó filléreit. Megbüvölten kiséri szemem a bágyadt fényü napot, amint lassan, csöndes megadással lehanyatlik az ég peremén s moso-lyogva hal meg. Perzselő tüze kiégett, szelid, enyhe melegség árad kebeléből: példázván az öreg ember életét. S látván csöndes lenyugvását a napnak, lelkemről elszállanak a megsem-misülés gyötrő gondolatai: jótevő harmóniát érzek egész valómban. Nyugodtan végzem szám-vetésemet: gyenge erőmtől amennyire telt, megmüveltem az én darabka földemet, melyet a végzet részemre jelölt; szántottam, vetettem, arattam, többet másnak, mint magamnak - jöhetsz, hideg ősz: a learatott földet ujra vetettem, lesz mit arasson, aki utánam következik.

Falusi ember egyszerü filozofiája ez. Szánt, vet, arat, ujra szánt, magot hint a földbe, mely fölött szomoruan süvölt végig az őszi szél s mely hó-szemfödél alá kerül csakhamar. Vajjon kikel-e a mag s ha ki, neki-e vagy másnak? Méla sóhajtásban száll ég felé a tünődő gondolat, s fáradtan, szárnyaszegetten hull vissza a földre: a kérdésre nincs felelet. Ne is legyen. Nem-zedékre nemzedék következik, az ivadék aratja le, mit az előd vetett - s hadd arassa, ez csak annak okozhat fájdalmat, ki botor önösségében sirba szeretné vinni minden földi kincsét. Ugy tetszik nekem, az ég nyájasan mosolyog reám, a nap bágyadt sugara biztat: a természet haldoklása nem haldoklás, csak lassu készülődés az erőgyüjtő pihenésre. A sárguló levelek közt piros alma kinálja magát: szakits le, s a szomorú tarló közt barázda után barázdát hasit az ekevas: alig került födél alá Isten áldása, a föld megnyilt kebelébe uj magot hint a szántóvető s a hó, ez az égből szakadt szemfödél már zöld vetést takar el. Csak az érzelgős képzelődés látja az őszi napban a bús megsemmisülés kezdetét: jótevő, édes álom, ami ezután következik, nem halál.

A természet nagy szántóföldjében az ősz valóképpen a határkő: egyik oldalán kerek esztendő munkájának az eredménye, másik oldalán a kezdet, az uj esztendő kezdete, földbe hintett reménységek, melyeket a téli pihenő után a tavaszi nap zsendit életre.

A hajlott koru ember mását látom az ősznek minden perczében: a hajlott koruét, ki tul van a delelőn, de keze s esze még kész s képes a munkára; testének, lelkének indulatai szelidültek; a tiszta, nemes élvek iránt érzéke ép maradt, sőt tán most lesz teljessé, tökéletessé valóban. A nyár melegéből valami, a tél hidegéből semmi: ez teszi szeptembert az esztendő legszebb, legkivá¬natosabb hónapjává. Méla, de nem fájó hangulatot kelt tiszta kék egén a gyengén melegitő nap, szelid indulatokat ébresztvén szivünkben. Az illatos tavasz s a verejtékes nyár után: az áldott, gyümölcsös ősz! A gondatlan ifjuság s a gondtól, munkától terhes férfikor után a multon mélázó, csöndesen mosolygó öreg kor! Amikor a könyek közt is mosolyogva száll vissza lelkünk a multba, bejárva ujra meg ujra az ismerős kedves tájakat: találkozván itt is, ott is emberekkel, kik szerettek, s kiket mi is szerettünk; kik ellenségeink voltak s kiknek most - megbocsátunk. Mosolyogva tekintünk a multba vissza s félelem nélkül nézünk a jövendőbe.

Ugy tetszik, mintha már pihennénk, ám a mult s jelen még most sem foglalja el egész valón¬kat: teszünk-veszünk, munkálkodunk gyöngülő erővel, de az öregség gyarlóságai közt is sok minden cselekedetünk nyomán áldás fakad. Az öreg korral járó testi szenvedések ajkunkra adhatják a sóhajtást: vajha eljönne már érettünk a halál angyala, de kinek teste, lelke munká-ban edződött meg; kinek a munka egész életében nem tisztán a kenyérszerzés eszköze, hanem lelki gyönyörüség is volt: kivánhatja a halált, soha a tétlenséget.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft