Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

A vér Zoom

A vér

Készleten

  • Szerző: Beniczkyné Bajza Lenke

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet: 

Évek multak igy, mig egyszerre Ábray grófnénak leánya született: Desirée.

Ez ugyancsak különös változást idézett elő a nőben, kinek eddig nem volt életczélja, s napjait azzal töltötte, hogy mindent felhasználjon, a mi boldogtalanságát felejteti vele.

Gyermekében most életczélt talált, a miért érdemes volt élnie, s ki kárpótolni fogja neki egykor mindazt, a mit házasságában vesztett. Az imádással határos szeretettel ragaszkodott leányához és megváltoztatva életmódját, legtöbb idejét a gyermekszobában tölté. Ennélfogva Herney is ritkábban látta őt, s ez a grófnak nagy szomoruságot okozott. Irigy és féltékeny volt e gyermekre, a ki miatt neki nélkülöznie kellett élte egyedüli boldogságát: Leóna társaságát. És ezt nem is tudta titkolni Leóna előtt. Ez a körülmény bizonyos feszültséget idézett elő eddig harmonikus barátságukban. Leóna érezve, hogy Herney gyermekét gyülöli, lassankint hidegebb lett iránta, s a hol lehetett, visszahúzódott tőle...

A gyermek születése ezt az egyedüli változást idézte elő az Ábray háznál. A férj nem változott. Keveset törődött neje és gyermekével s azok viszont keveset ő vele. Napokig nem látták egymást s midőn a grófné oly csalhatatlan jelét tudta meg férje hűtlenségének, mely teljesen utálatossá tette őt előtte, végleg megszakitott férjével minden összeköttetést s csak névszerint volt ezentul neje, de semmi egyéb összeköttetés nem állott fönn többé közöttük.

Egy napon Ábray betegen érkezett meg a faluról, veszélyes betegségbe esett és meghalt. Mindenki örült a sors e véletlen helyes megoldásának, mert mindenki haszontalan embernek tartotta őt és szánta a szép, nemes érzésü, rokonszenves grófnét, ki martaléka volt egy oly ember méltatlan bánásmódjának. Kezdtek suttogni Herney hosszu idő óta tartó szerelméről, s arról, hogy az özvegy nemsokára méltóbb házasságot fog kötni és ezt a szép reményt maga Herney is erősen táplálta.

A kis Desirée ekkor hat éves volt. Szép, kedves, bámulatraméltó gyermek, anyjának szeme­fénye, mindenki kényeztette, csodálta, csak Herney viselkedett iránta régi gyülölséggel, s ezt a kis leány érezni látszott, mert hasonló hideg tartózkodást, sőt félelmet és ellenszenvet mutatott iránta. És ez volt az ok, mely nem engedte, hogy Leóna és Herney gróf között az egykori őszinte, meleg barátság visszatérjen.

A gyászév letelte után Herney ismét egyik leggyakoribb vendége lett az Ábray-háznak. Leóna meg volt győződve, hogy nincs még egy második oly igaz, őszinte barátja és imádója, mint Herney gróf, de közöttük állt a gyermek, s ez végre teljesen el is választá őket.

Herney gróf nem birván tovább kiállni a bizonytalanságot, megvallá szerelmét az özvegynek. Elmondá reményeit a jövőre nézve s megkérte kezét.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft