Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

A szörnyű felfedezés Zoom

A szörnyű felfedezés

Készleten

  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet: 

Adrienne szinte megdermedt rémületében és zavarában. Nem is értette, hogyan történhetett ez, hogyan merészelhette Tamás ezt a vakmerőséget?

Felugrott, a kis teázóasztalon összekoccantak a poharak és egy ezüstkanál a szőnyegre hullott. A szemét elfutotta a könny. A lelke mélyéig fel volt dúlva.

- Megőrült? - kiáltotta magánkívül. - Hogy merte ezt? Hogy merészelt megcsókolni?

A férfi - elegáns, markáns arcú atléta - még ott állt a karosszék mögött, melynek támláján át­hajolva a merényletet elkövette.

- Bocsásson meg Adrienne - mondotta és hangja tikkadt volt -, csakugyan elvesztettem az eszemet. De hiszen tudja, mennyire szeretem... Hónapok óta szinte naponta együtt vagyunk...

- A tenniszpartnerem...

- Igen, a sport-partnere vagyok, télen együtt síeltünk, most pedig vitorlázik, tenniszezik, bridgel és táncol velem... De végre is minek nézett? Lelketlen gépnek? Fabábnak? Hiszen tudta, éreznie kellett, hogy szeretem, nem titkoltam...

Adrienne kínzott mozdulatot tett.

- Sajnálom Tamás, hogy ennyire elragadtatta magát. Miért kényszerít arra, hogy újra erről beszéljünk? Én tisztességes asszony vagyok. Nem csalom meg az uramat.

- Váljon el tőle és legyen a feleségem!

Az asszony sóhajtott.

- Ez lehetetlen, Tamás. Andor a legjobb, legönfeláldozóbb férfi a földön. Minden gondolata én vagyok...

- Hiszen alig vannak együtt!

Adriennet szíven találta ez a megjegyzés. Ez volt házaséletének legfájdalmasabb pontja. Tamás­nak igaza volt. A férje mindig el volt foglalva. Az örökös tanácskozások, üzleti utak valósággal elnyelték. Adriennenek rengeteg szabad ideje volt és ilyenkor nagyon elhagyottnak, szeren­csétlennek érezte magát. A sportban igyekezett szórakozást találni és persze a bridgeben. A jómódú, unatkozó asszonyok sivár életét élte. A lelke mélyén azonban valami másra, jobbra és értékesebbre vágyott. És főleg szerelemre. Harminckét éves volt, a társaság ünnepelt szép­sége, asszonytársai már régen féltékeny dühvel nézték, hogy minden férfi neki udvarol. Apró, megbízhatatlan pletykák keringtek körülötte, legalább fél tucat emberrel gyanusították meg, de egyiknek sem volt komoly alapja. Most azután fellélegzett a társaság. A tél óta végre tisz­tázottnak vették a kérdést. Egyhangúlag megállapodlak abban, hogy Adriennek Tordai Tamás a barátja. Együtt sportolnak, táncolnak és bridgelnek. Ez a három ténykedés teljesen kimeríti egy asszony életét. Aki ugyanazt a partnert kapcsolja be mind a három szórakozásába, nem kétséges, hogy annak a számára tartogatja a csókjait is.

Valóságban azonban Adrienne minden boldogtalansága ellenére tisztességes asszony volt, aki szerette és becsülte urát. Viszont az is igaz, hogy mióta Tamás az életébe toppant - a Semmeringen ismerkedtek meg, ahol télen három hétig üdült -, ez a nagy egyensúly egy kissé megbillent. Tamás tetszett Adriennek. Ezt az asszony hiába próbálta volna letagadni. És hálás is volt neki. Ama rendkívüli férfiak közé tartozott, akik egyre ritkábbak lesznek. Mindig van idejük és mindig van pénzük. Földbirtoka és vállalata volt, de a birtokát bérbe adta, a válla­latát tökéletesen megbízható és kitünő igazgató vezette, úgy, hogy semmi akadálya nem volt annak, hogy az életét kedve szerint élje. Adrienne gyakran tett szemrehányást az urának, hogy miért nem szabadítja ő is fel magát a munka rabszolgasága alól? És példának idézte Tamást. Zalai ilyenkor vállat vont és enyhe gúnnyal jegyezte meg, hogy egy hites könyvszakértő, aki átnézte Tamás vállalatainak főkönyveit, bizonyára kiderítené, hogy milyen óriási összegeket lopnak el a könnyelműen élő főnöktől. Egyébként - mondotta - az én üzleteim olyan termé­sze­tűek, hogy azokat csak személyesen lehet lebonyolítani! Ha másképpen élnénk, koldusbotra jutnánk!

Igen, Andor, a férj, kissé száraz, fantáziátlan ember volt, még arra sem volt kapható, hogy legalább évenkint egyszer-kétszer elutazzon valahová a feleségével. Az ellen azonban semmi kifogása nem volt, hogy Adrienne tetszése szerint utazzon, vagy szórakozzon. Nem volt félté­keny. Vakon bízott az asszonyban. Ez őszintén szólva, nem tetszett Adriennek. Kételkedni kezdett benne, hogy csakugyan szereti-e az ura? A szerelmes férfi féltékeny. Az ő férje pedig éppen ellenkezőleg, meleg barátságot kötött Tamással, közös üzleti ügyeik voltak, gyakran mentek együtt a klubba és ugyanazokban a társaságokban bukkantak fel.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft