Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

A szélhámos Zoom

A szélhámos

Készleten

  • Szerző: Forró Pál
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet: 

Gergely László homlokát kiverte a verejték, mikor elolvasta a szakértők egyöntetű vélemé­nyét:

Az Illés Géza mérnök eljárása szerint készült orsónélküli szövőgép az eddigi gyártási mód­szert körülbelül negyven százalékkal gyorsítja meg és anyagban huszonkét százalék megtaka­rítást jelent!

Gergely teljesen meg volt semmisítve.

- Óh én hat ökör! - mondotta kétségbeesetten.

Felesége, aki a dolgozószobában kalappal a fején állt és csak arra várt, hogy gyorsan száz pengőt kérjen különböző bevásárlásokra, meglepetten nézte férje rendkívüli felindulását.

- Mi bajod, mért vagy ennyire magadon kívül?

- Tönkre mentünk! És a saját ostobaságomból! - tette hozzá homlokát öklözve. - Te persze ezzel nem törődsz. Itt állsz a nyakamon, a szabónődhöz akarsz menni, mialatt a talaj inog a lábunk alatt!

- Tudtommal a gyár kitünően megy... legalább is azt mondtad...

- De mi lesz ezentúl? Teljesen Illés kezében vagyunk!

- Az osztálymérnök kezében?

- Igen. Akit én juttattam kenyérhez, aki az én gyáramban keresett pénzen folytatott titokban kísérleteket és most, ha kedve van, kicsavarhatja a nyakamat.

- De hát mit csinált?

- Kitalálta, hogyan lehet fele idő alatt kevesebb anyaggal ugyanazokat a textilárúkat elő­állítani, mint amelyeket mi gyártunk. Néhány nap előtt érkezett le a szabadalmi hivatalból a pátense. Szakértőkkel megvizsgáltattam és azok mindenben igazolták a találmány nagyszerű­ségét. Az egész textilszakmában új korszak kezdődik. Minden pénz Illés zsebébe fog folyni...

- Vedd meg tőle a szabadalmat!...

Gergely keserűen legyintett:

- Köszönöm a jó tanácsot. Kissé megkéstél vele. Fantasztikus összeget kínáltam neki. Többet, mint amennyi pénzem egyáltalán van. Nem tárgyal velem. Ez a hála...

- Nem fogad el pénzt?

- Nem. Persze, könnyű neki. Mért osztozzon velem, mikor egyedül is annyit kereshet, amennyi csak belé fér...

- Mondd, van neki már most is pénze?

- Honnan volna? Egy fillérje sincsen.

- Akkor mégis csak társulnia kell valakivel. Valahonnan elő kell teremtenie a gyár építéséhez, berendezéséhez szükséges tőkéket.

Gergely meglepetten nézett feleségére.

- Hm, ebben teljesen igazad van.

- Akkor hát arról van szó, hogy csak éppen veled nem akar társulni! Összevesztél vele?

- Ellenkezőleg, mindig a legjobb viszonyban voltunk... Azaz... izé... persze néhányszor kért fizetésemelést, amit nem adtam meg. De, kérlek, hová jutnánk, ha az alkalmazottak minden pillanatban fizetésemelést, meg különböző címen jutalmakat kérhetnének? A mai állásnélküli világban örüljön az a mérnök, akinek egyáltalában kenyere van. Hányan mennek közülök villamos kalauznak, meg napszámosnak. Ezért nem haragudhat rám. Minden főnök ilyen... Most persze egészen más a helyzet. Bizonyos vonatkozásban társak lennénk...

- Ezt is megmondtad neki?

- Igen. De erre sincsen kedve...

- Hát akkor mégis csak nekem van igazam! - kiáltotta diadalmasan Gergelyné.

Gergely elhülve nézett feleségére.

- Miben van neked igazad?

- Abban, amit már másfél éve látok, Illésnek nagyon tetszett Lili!

- A lányunk?

- Úgy van. Nem azért dühös, mert nem emelted a fizetését, hanem azért, mert nem hívtuk meg soha a zsúrjainkra és mert nem engedtük, hogy Lilivel tenniszezzen, meg vikendezzen...

- Azonnal rendezzünk estélyt... még ezen a héten és meghívjuk. Lili mellett fog ülni.

Gergelyné gúnyosan legyintett:

- Késő!

- Mért volna késő?

- Mert Illés közben beleszeretett egy másik nőbe...

Gergely megütközve nézett feleségére.

- Ejnye, de be vagy avatva a mérnök úr dolgába!

- Hja, én nem vagyok olyan rövidlátó, mint te. Én minden számba vehető partiképes férfit figyelemmel kisérek. Erre különben nem is volt szükség. Lili mesélte, hogy látta Illést az egyik színházban egy feltünően szép, elegáns hölgy társaságában...

- Szóval nőket vitt a színházba és fizetésemelést kért...

- Azért, mert az alkalmazottad, nem szólhatsz bele privátéletébe és különben is most nem erről van szó! - válaszolta éles hangon és idegesen Gergelyné.

- Persze, Liliről van szó, aki mindennek az oka. Elvégre mért nem volt egy kissé barátsá­gosabb Illéshez? Olyan sokba kerül egy lánynak, ha rámosolyog egy fiatalemberre, aki az apja gyárába van alkalmazva? De persze, mit törődtök ti a gyár érdekeivel. Most azután vehetem a koldusbotot, vagy főbelőhetem magamat...

A mama nem vette ennyire tragikusan a dolgot.

- Talán még nincsen későn! - mondotta. - Elvégre Lili még nem ment férjhez és Illés sem vezette oltárhoz azt a fekete hölgyet. Talán nem is szereti. Csak vigasztalódni akart, mert Lili kosarat adott...

- Kérlek - mondotta Gergely - azonnal beszélned kell Lilivel. Meg kell magyaráznod neki, hogy miről van szó...

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft