Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

A pavlinoi csoda Zoom

A pavlinoi csoda

Készleten

  • Szerző:
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

Boldog emlékezetü IV. Ahmed szultán, az akkoriban még nagy és egészséges ozman birodalom minden igazhivőjének fájdalmas megdöbbenésére egy szép napon megparancsolta, hogy valaki csak a birodalom emberséges alattvalói közül pipázáson kapatik és egyszeri intelemre nem veti tüzre ezen pokolravaló plántát: hajlékony bambusz pálcával elsőbben megveressék, ismétlés esetén azonban füleitől is fosztassék meg, mivelhogy „süketségben és alávaló vétekben tisztátalannak lenni találtatott.” - Ha ki pedig asszony személy volna, helyette az ő férje, fiu testvére, gazdája vagy apja veressék meg.

A birodalom rabszolgái, legyenek bár férfiak, vagy nők, ifjak, vagy öregek, ellenben szájukba vehetik a füstölgő plántát és elad¬hat-ják tökéletlen testüket a gonosznak. A khánok-khánja ő velük nem törődik. Vigye el őket az ördög. Haragos irádéjában külön-külön is megjelölte ezenkivül a nagy ur mindazon illedelmetlen dohányfajtákat, melyeknek fölpipázása különösképpen meghempergeti a Próféta engedetlen gyermekét a bünnek fertőjében.

Proscribálva volt legelső helyen a Ruméliában termő, arany-sárga jenidise-vardari dohány, melyet „Aala-Göbek” néven tisztelt és tisztel alázatos hódolat-tal mai napig is az egész muzulmán világ. Proscribálva volt másodsorban a Fekete-tenger partjain tenyésző „Szamszun” és a Közép-tenger mellett viruló fekete „Latakia”, mely az arabok kincse. Harmadsorban a bronz-vörös „Trebinjei”, mely a régi trebinjei vilajet igaz-hivőinek szivét töltötte el igaz örömmel és páratlan gyönyörüséggel táguló cimpáikat.

Majd hosszu sorban a többi dohányfajta következett. A tulságosan boldog-emlékezetü szultán egyetlenegy valamirevaló fajtát sem felejtett ki mérges irádéjából, mely az okon inkább egy lelkiismeretes finánc listájához, semmint császári parancshoz hasonlitott és módfelett meg-szomoritotta a Próféta gyermekeit. De persze, engedetlen gyermekeknek bizonyultak. Hiába suhogott a bambusz Stambulban is, a provinciákon is, hiába esett porba egy csomó le-vágott fül: a veszedelmesnek és szerfölött „piszkos”-nak becsmérelt duhan erősebb legény volt, mint a khánok khánja.

Diadalmasan hóditott tovább is mindenfelé és nem lehetett le-igázni semmiképen. Belopódzott még a nagy ur háremébe is, bár ezer vizsga szem őrizte az ajtókat és az ajtókon a kulcslyukakat. S egy napon bizony megtörtént, hogy az ingerült szultán tulajdon uri kezével fenyitette meg egyik szépséges hölgyét, akinek piros ajkán megérezte a tilalmas élvezetet. Mindez nem használt, sőt alig néhány hét mulva majdnem csunya komédia lett belőle. A hadsereg virágai, a vitézségükre, tekintélyükre és pénzükre kevély janicsárok, kik voltaképpen ritka tökéletes gazemberek voltak, szerfölött zokon vették a tilalmat. Apró rézpipákban vala-mennyi a pompás zamatu trebinjei dohánynak hódolt és mert főleg ők szivták, arisztokratikus gőgjükben: minden dohányok urá-nak nevezték el. A szultán parancsa az ő szájukból is ki akarta ütni a csöpp pipát, csakhogy az nem ment olyan könnyen.

A vitéz virágszálak összeröffentek és megüzenték a Kapudán basának, hogy vagy kegyelmesebben hangolja irántuk a padisah szivét, vagy bejönnek Sztambulba és huszonnégy óra mulva már ott lészen háromlábu bográcsuk az Atmaidánon: megnézheti a szultán is, ha kedve tartja. Ez a szemtelen üzenet forradalmat, gyujtogatást, emberfejek hullását, gyakorta trónváltozást is jelentett - nagyon jól ismerték komolyságát a fényes Portán és ezuttal sem értették félre.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft