Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

A mókusbunda Zoom

A mókusbunda

Készleten

  • Szerző: Forró Pál
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet: 

A mókusbunda.

A kávéházban hirtelen izgalom támad. Először csak elmosódott, zavaros és izgatott szóváltás hallatszott. Egy hölgy és egy úr felindultan vitatkoztak a ruhatárossal, aki mint az őrült rohant másodpercenkint a ruhatárba, magával hozta egész segédszemélyzetét, egy idősebb nőt és egy tizennégy évesnek látszó kis fiút. Ezek mind magyarázkodtak, esküdöztek, de még nem lehe­tett tudni, hogy miről van szó.

Senkisem hitte el, hogy ez lehetséges. Hogy a Belváros legelőkelőbb kávéházában eltűnjön egy kétezer pengős valódi mókusbunda!

Mányai kormányfőtanácsosnét az ájulás környékezte. A tulajdonos is oda jött és azt mondta:

- Csak nyugalom méltóságos asszony, mindjárt meglesz, bizonyára elkeveredett a többi ruha közé!

Akkor már a főpincér és az egész pincérhad a bundát kereste. A kiszolgálás megakadt és most már mindenki tudta a szenzációt:

Elloptak egy bundát!

- Ezért felelnek! Meg fogják fizetni! - harsogta Mányai.

A ruhatáros azonban ellenkező véleményen volt.

- Kérem, - magyarázta századszor - én a bundát kihoztam és a méltóságos úr kívánságára az asztaluk mellé tettem egy székre. Nem tehetek róla, hogy a társaság még félóráig búcsúzott, mielőtt a kabátokat felvették volna. Ha a bunda kijött a ruhatárból, nem vagyok tovább fele­lős. Engem százfelé hívnak, nem őrizhetem a már kihozott kabátokat...

A méltóságos asszony sírógörcsöket kapott, a tulajdonos verejtékező homlokát törölgette, a vendégek sopánkodtak és a nők egy kicsit kárörvendeztek. Ha nekik nincsen, másnak se legyen kétezer pengős bundája!

De hát ki lophatta el?

A pincérek vállukat vonogatták. Szombat este van, rengeteg vendég fordult meg a kávéház­ban, minden pillanatban jöttek-mentek, nem lehet tudni!

A tulajdonos bizalmas megbeszélést folytatott a főpincérrel. Néhány nevet mondtak suttogva. Urakat, akik már néhányszor elfelejtették bemondani az elfogyasztott süteményeket, azután másokét, akikről nem lehetett tudni, hogy mi a foglalkozásuk és az este szintén megfordultak a helyiségben. Talán ezekre kellene felhívni rendőrség figyelmét? Persze, az ilyesmi nagyon kényes. Botrány, újabb kellemetlenség támadhat belőle...

Józsi, a feketeképű pincér, aki a bejáró közelében dolgozott, azt mondta, hogy nagyon sok idegen jött be a kávéházba, akik körülnéztek, mintha keresnének valakit és nyomban kimen­tek. Hátha ezek között volt a tettes?

Ezek azonban csak találgatások voltak. A rendőr, akit az utcáról behívtak, nem tudott mást mondani, minthogy majd jelentést teszi A tulajdonos haját tépte kétségbeesésében, hogy ki­írják kávéháza nevét és ez ártani fog jó hírnevének, Alkuba bocsátkozott a kormányfőtaná­csossal. Nem tudtak megegyezni. Végre is abban állapodtak meg, hogy másnap délután a mél­tóságos úr ügyvédjénél fognak találkozni. Majd az eldönti, hogy jogilag terheli-e felelős­ség a tulajdonost, vagy nem?

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft