Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

A mammuth Zoom

A mammuth

Készleten

  • Szerző:
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

Az orvos csodálkozva nézett a nyulánk, izmos gavallérra, ki e pillanatban a nyeregkápán talált valami igazitani valót, s a Fifin egyik pikáns trilláját fütyölte.

- Semmit sem hallottam, báró ur, - mondta meggyőződéssel Schultz doktor, - éppen semmit.

- Ah, kedvesem, ön valóban nem kiváncsi. S a báró halkan, ingerkedve dudolni kezdett: Hahó! dalra szerelemre Hamar hervad a virág

- Egy-két perc csak a világ... Felfelé lovaglásom közben ötszáz lépésnyi messzeségből ráismertem erről a dallamról önre. Meg voltam lepetve. Sapperlot, gondoltam magamban, ez Schultz doktor. Mi jut eszébe, uram, kételkedett gyanakvóbb felem, Schultz doktor Párisban van. Fogadni mernék, hogy ő! Lehe-tet¬len kérem, Schultz doktor Párisban van.

S ime ön volt, csakugyan ön volt. Persze, a ki ezt a bájos kuplét szokta énekelni, az nem ér rá, hogy figyelemmel kisérje a társaságot is. Van itt egy pár ismerősöm, a kik most nyilván mind a fürdőben vannak. Nagyon derék emberek. Semmiben sem különböznek a századtól, mely nevelte őket. Istenem, végre is ki tehet róla, hogy senki sem lehet tökéletes. Csak bárányok és farkasok vannak a világon. Egyik ember húz, sok ember húz, - a másik hajt, ebből a race-ból azonban kevesen - vagyunk. A nagy, kövér doktor türelmetlenkedni kezdett.

Erősen szivta szivarját, s széles, meleg kezé¬vel idegesen simogatta a ló fényes nyakát. A báró túlsokat fecseg. Néha ugy rémlik, mintha szándékosan tenne kerülőket, nehogy reá találjon kanyarodni arra a vallomásra, melyet ugy látszik kissé elhamarkodva helyezett kilátásba.

- Be kell egyébiránt ismerni, - dörmögte magában az orvos, hogy ez a bizalmas kettős itt a serpentin ut tetején, az erdő alatt, homályos, esti szürkületben rendeztetve a véletlen által elég érdekes. Némi kárpótlás a fürdő unalmáért, s ez hálára kötelez. A báró csalódik. Nem kell, hogy megbánja igéretét, soha sem lesz annyira gyöngédtelen, hogy oly privát ügyek iránt érdeklődjék, a melyekhez tulajdonképpen semmi köze.

- Legyen nyugodt, uram, mondotta méltósággal, s rajta volt, hogy mentől előkelőbb főhajt-ással kisérje szavait, melyekre kiváló sulyt helyzett, - távol áll tőlem minden gyöngéd-telenség...

Tudom, hogy mivel tartozom önnek és magamnak. Kora gyermekségem óta meg szoktam a kiméletes, tartózkodó modort. Rágalom, hogy az orvosok durvák és tolakodók. Boldogult atyám igy szólt: jegyezd meg magadnak Ottó, hogy pályád kitünő modort és szub-tilis, finom érzelmeket igényel, mert csak igy nyerheted meg a szenvedő emberiség bizalmát. Lássa, báró ur, nem dicsekvésképen mondom, de atyám tanácsától soha sem feledkeztem meg.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft