Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

A kapitány gazember - elbeszélések Zoom

A kapitány gazember - elbeszélések

Készleten

  • Szerző: Bársony István
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

Ami egy boldog embert boldogtalanná tesz Puncs Muki majdnem a legboldogabb ember a világon. Tisztességes állása van valamelyik minisztériumban; fizetése kevés ugyan, de van egy kis vagyona, amelynek a jövedelme éppen kifutja arra, ami még hiányzik neki a nyugalmas élethez. És van egy aranyos, cukros kis felesége, akit mindenki csudál nagy müveltsége és nemes hajlamai miatt. Hogy ilyen kedvező körülmények közt miért csak majdnem legboldogabb ember ez a Muki, annak megvan a maga története.

Úgy áll tudniillik a dolog, hogy valami nagy titok nyomja a lelkiismeretét, amelynek a sulya alól semmiféle pap föl nem oldhatja s amely folytonosan Damokles kardként rémítgeti azzal, hogy egyszer majd kisül s akkor neki vége. Nem használ ez ellen a szörnyűség ellen semmi vezeklés sem, pedig tulajdonképpen az egész élete sem áll egyébből, mint alattomban gyakorolt penitenciából. A jó ég volna a tudója, hogy hányszor megbánta már régi botlását, amely miatt boldog házasságának boldogtalan pillanatai is vannak.

Történt ugyanis, hogy amikor udvarolni kezdett imádottjának, - aki azóta felesége lett, - csakhamar megbizonyosodott arról, hogy ennek a poétikus lelkületü teremtésnek épp oly szüksége van a szellemi táplálékra, mint a testire. Észrevette, hogy mennyire rajong a „literaturáért” s megérett benne az elhatározás, hogy ha máskép nem: ravaszsággal fogja behálózni az ábrándos gyermeket. Minthogy egyike volt azoknak, akik büszkén szoktak hivalkodni, hogy soha életökben sem verset, sem novellát el nem követtek: kissé nehézzé vált a dolga. Semmi esetre sem illett volna ugyanis hozzá, ha kiderül, hogy rimeket farag; de másrészt tökéletesen nyugodt volt arról, hogy ő ugyan a maga erejéből efféle szellemi alkotást soha össze nem hoz. Hanem hát fülig szerelmes volt s minden áron célt akart érni; így aztán még a szédelgéstől sem riadt vissza. Valóságos tanulmány tárgyává tette a lapokat; megjegyezte az írók álneveit; kikeresett egyet, amely elég jó hangzásúnak tetszett s ezenkívül gyakrabban szerepelt egyik-másik lapban.

Majdnem szószerint megtanult néhány olyan cikket, amely alá a kérdéses álnév volt írva; azután, mikor eléggé begyakorolta magát: egyszer korán reggel misét hallgatott, délután gálába öltözött, estefelé elment az imádottjához és vacsora után, néhány pohárka bakator ködfelhőivel a fejében, fölfedezte a nagy titkot, hogy ő íróember s álnév alatt szokott meg-jelenni a lapokban.

Amit a miniszteri tanácsosságra való kilátásával nem volt képes elérni, azt ez a vallomás egyszerre biztosította számára. A költői lények hamar megértik egymást és Mukira mindössze az volt terhes, hogy sohasem tudhatta: mikor és miféle cikk jelenik meg ezentúl tőle. Ennél-fogva kénytelen volt naponkint minden lapot már korán reggel átböngészni s ha valami cikket talált kiválasztott álnevének aláírásával, azt szorgalmasan el kellett olvasnia.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft