Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

A házasság titka Zoom

A házasság titka

Készleten

  • Szerző: Beniczkyné Bajza Lenke
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

Romána szánalommal tekintett utána.

Fogat, öltözékek, fényes háztartás, gondolá keserűen, igen, mindez megvolt nekem és mégis boldogtalan voltam. Miért? Hisz a legtöbb asszony igy él. De a legtöbb asszony boldogtalan, szenved, vagy elaljasodik. Miért?

Mert a férfiak nem ismerik, vagy nem akarják ismerni a jó házasság titkát, mely abban rejlik, hogy szeressenek bennünket s legyenek gyöngédek s odaadók irántunk... Ez jobban lánczol hozzájuk, mint a világ minden pénze, fénye, csillogása.

Legalább az olyan asszonyokat, mint én vagyok, ki mindenből kifosztattam férjem által. Megcsalva, elhagyatva, kijátszva általa, nem szeretve, megvetve őt, sőt mást szeretve, kész volnék egész életemet mellette tölteni, csak azért, mert azt hiszem, hogy ez kötelességem, azon eskü értelmében, melyet neki az oltár előtt esküdtem s melyet ő minden lépten-nyomon megszegett!

De mindennek most már vége!

HATODIK FEJEZET.

A következő nap még zordabb és szomorúbb volt az előttevaló napoknál.

Kemény hideg volt. Romána meleg prémes bundában állt a nagy teremben, hol a palota cselédeire várt, kik az ajtó előtt sírtak, megtudván, hogy asszonyuk örökre eltávozik a palotából, mely más birtokába ment át. Mihály, az öreg komornyik, vezette be őket. Inasok, szakács, kertész, szobaleányok egymásután lesütött fővel kullogtak be, kisírt szemekkel s megálltak sorban egymás mellett várva, hogy a grófné megszólitsa őket.

- Nem akartam búcsú nélkül távozni; - kezdé Romána elfogult, reszkető hangon, - s azért hivattam fel mindnyájukat, hogy megmondjam, miként jó, hű cselédeim voltak, szolgálatukkal meg voltam elégedve, s ha körülményeim nem kényszerítenének, soha sem váltunk volna meg egymástól.

- Vigyen magával, grófné! - kiálták sírva majdnem mindnyájan egyszerre.

- Mihály megmondta maguknak, hogy ez lehetetlen, de Udalrique herczeg, e ház új tulajdonosa, megtartja mindnyájokat szolgálatában, s ez megnyugtat engem, mert szivből kivánom, hogy sorsunk változása által senki sem szenvedjen és károsodjék. Legyenek jó és hű szolgái új uruknak, mint voltak nekünk. A herczeg kegyes, jó leend irántuk, és most Isten áldja meg mindnyájokat.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft