Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

A havasok ura - elbeszélés II. Rákóczi Ferencz idejéből Zoom

A havasok ura - elbeszélés II. Rákóczi Ferencz idejéből

Készleten

  • Szerző:
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

Az erdélyi Czibles rengetegeiben fekvő Padura mare havas fölött, julius havának első felében, hajnali négy óra tájban, még alig dereng valami homályos világosság. Az óriási erdő, mely innen északnak egész Munkács vidékéig, keletnek a bukovinai határig huzódik, csak leg-magasabban fekvő pontjain fogja föl a nyári pompája egész ragyogó csillogásában fölkelő napnak első hajnali fényét - a mélyebben fekvő erdős és sziklás völgyek, lapályok és havasi tisztások e korai órában még jócskán homályosak.

Az állatvilág népes családjából csak a kőszáli sas van már ébren; messze hallható, éles vijjongása, ki tudja, mily szédületes magas-ságból hallszik alá a völgyek mélységébe. Egy hatalmas fenyőkkel körülfogott kis havasi tisztáson, majdnem odaragasztva egy évezre-des, mohos sziklafal oldalához, közönséges, szalmával fedett, oláh pakulár- (pásztor) kunyhót lehetett észrevenni a félhomályban. Szegényes házikó volt ez is, mint minden ilyenféle szal¬más épitmény odafenn a havason, hol egy-két módosabb »margineàn«-t - állattenyésztéssel, s főleg juhturó, brinza készitéssel foglalkozó - parasztot kivéve, a legszegényebb emberek laknak - tavasztól késő őszig, a mikor is le kell huzódniok a falvakra, mert télviz idején, az óriási fagyokban és viharokban senki emberfia odafenn nem maradhat. Megvenné az isten hidege, ha még oly meleg bundába takaródznék is, s reggeltől estig fűtené az agyagból összerótt »bubos«-t.

Nincs az az öreg farkas, mely a januárban és februárban bömbölő jéghideg viharokat ki tudná állni a Padura mare sziklái és fenyvesei között. Menekülnek is lefelé a völgyekbe seregestől. A hirtelen lecsapó borzalmas fagyban pisztolylövéshez hasonló durra-nással hasadoznak végig a fák, s a medve nyugtalanul morogva huzódik mindig beljebb és beljebb a barlangjába, hogy a mennyire lehet, megmentse bozontos bundáját a künn tomboló zivatar kegyetlen marásától. A sziklafalhoz támaszkodó pakulár-kunyhó, mint a hasonló kunyhók általában, három részre volt osztva: az ajtón belépve, a széles, nyitott tűzhelylyel ellátott konyhába lehetett jutni, innen aztán jobbra is volt egy kis szoba, balra is.

Az ablakok kicsinyek, itt ott papirral leragasztva, a hol a szél kifeszitette az olcsó, zöld üveget. Deszkapadlónak természetesen se hire, se hamva - ledöngetett agyagföldre lépett az ember, s ha termete csak valamivel is maga¬sabb volt a közepesnél, már meg kellett hajolnia, különben beütötte volna a fejét a fehérre meszelt gerendákba. A konyhából balra nyiló szobának két ablakocskája volt, s ezt »nagy«-szobának hivták. Nem volt biz az egy hüvelykkel sem nagyobb, mint a másik, de valamivel csinosabban volt be-rendezve. Volt benne ruhaszekrény, mosdó, három fonott szék, egy párnázott zsölye, egy ágy, s valami függönyféle szövet az ablakokon. A baloldali ablak mellé tolt zsölyében most egy fiatal ember üldögélt.

Fehér vászonnal átkötött fejét karjára nyugtatva, sápadt arczczal, révedező, bánatos tekintettel merengett ki a messzeterjedő hegyvidék csodás panorámájára, mely ilyenkor, nyáron, elragadóan szép látványt nyujt minden nemesebb léleknek, melynek a természet nagyszerű pompája iránt fogékonysága van. Az ifju mintegy husz éves, izmos, karcsu fiatal ember volt; ugy látszott, hogy már régebben szenvedhetett itt fejsebével, melyre állandóan vászonkötelék volt kötve, mert a szobai levegő ugyancsak megsápasztotta. Szabályos, de most nagyon szomoru kifejező arcza majdnem oly fehér volt már, mint a fejére kötött vászon.

Balassa Györgynek hivták, s a pálfalvi Balassák hires nemzetségéből származott.

Miként sebesült meg és miként került ide föl a havasi pakulár-kunyhóba - mindjárt meg fogjuk tudni.

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft