Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

A havasok alján Zoom

A havasok alján

Készleten

  • Szerző: Gyarmathy Zsigáné
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

Néhány szó

Mikor a Singer és Wolfner czég elhatározta, hogy jó és olcsó regények terjesztésére vállal­kozik, hogy ami jó terem a külföldön s ami meglehetős idehaza, azt csinosan kiállitott, egy koronás vászonba kötött könyvekben viszi be az ugynevezett nagyközönségbe, senki sem hitte volna, hogy megélik a századik kötetet.

Maga a regényirás atyja, Jókai Mór csodálkozó szemeket vetett rájok, midőn felkérték, hogy irjon számukra egy kötetet s előadták a tervüket:

- Talán aranybányát fedeztek fel az urak, vagy petroleum-forrásokat és most a haza oltárára akarják letenni könnyen szerzett kincseiket?

És mi többiek is mind csodálkoztunk, mert igaz, hogy eddig is folyton akadt egy-egy könnyelmü ember (e könnyelmüek nélkül furcsán nézne ki ma az irodalom), aki számolásába belekeverte a lelkesedését - s ez rossz keverék. A bor és a viz összekeverése még praktikus is lehet, a viz erősebb lesz valamivel, a bor gyengébb, de mikor valaki a maga egy itcze borát egyszerüen beleönti a Dunába, a viz nem lesz tőle erősebb, de a bor teljesen odavész.

Egyes emberek mondom, mindig akadtak, de kettős emberek nem. Egy fejben megteremhet valami ábrándos idea, valami vakmerő lehetetlen terv. De ebben az esetben egészen meg­hökkentő volt a „Regénytár” meginditása. Mert ha Singer akarja, hiszen arra való Wolfner, hogy lebeszélje, ha pedig Wolfner akarja, Singernek kell őt megakadályozni. De nem az történt. Ritka egyértelmüséggel láttak hozzá a vállalathoz s megjelentek a szebbnél szebb füzetek. Egy könyv egy koronáért! Szépen bekötve! Hát lehetséges ez! Mi van ebből vajjon ingyen: a könyv-e vagy a kötése?

Hát még mikor azt hallottuk, hogy tiz-húszezer példányban nyomatják. Lett nagy találgatás, hogy mit akarnak ezek az urak? Miben bizakodnak, miben reménykednek?

Csupán egyetlen számitásuk látszott volna indokoltnak, ha megtörtént, a miben hiába fára­dozott Kőrösi Csoma Sándor s előtte mások, hogy t. i. még egy pár milliónyi magyart találtak valahol az Ural körül. S hogy azok nem nagyon hasonlítanak az idevalókhoz.

De nem az történt. Nem találták meg az ázsiai őstestvéreket, hanem megtalálták a közönség rokonszenvéhez az utat, a mely pedig be volt már nagyon gyepesedve s a nélkül se veszély­telen. Mert megvan az a tulajdonsága, ami a mesebeli utaknak, hogy az utasnak, ha egyszer elindult rajta, soha se szabad hátrafelé tekintenie, (mert megijed és szörnyet hal), hanem mindég csak előre; meg kell viaskodni útközben egy sárkánynyal, a közönynyel, a kinek nem hét feje van, hanem hetvenhét-ezer feje.

Mind e bajokon túl van immár a Wolfner és Singer czég, a „Regénytár” tetszetős alakja, olcsósága, a terjesztés páratlanul ügyes módja, a tartalom és a szerzők változatossága kedveltté tette a vállalatot, ma már ott lehet azt találni majd minden magyar családnál sáskaszerű szaporodásban.

E kötet, melyhez e néhány szót fűztem (mintegy megünneplésére a ritka alkalomnak), a századik. Száz kötet! Könnyű kimondani, nehéz kiadni, még nehezebb eladni.

De a „Regénytár” alapítóinak mindez sikerült, anélkül, hogy aranybánya és petróleum-források jövedelmét vesztegették volna el, de viszont anélkül, hogy aranybányát találtak volna. A „Regénytár” nem fényes üzlet, de nem is rossz üzlet. Közönség és a kiadó meg vannak elégedve.

E kölcsönös megelégedéshez még csak az iróknak kell hozzájárulni, hogy a diadal teljes legyen.

Mi pedig hozzájárulunk szivesen, mert a „Regénytár” kettős kulturális feladatot végzett. Az egyik, hogy irókat lanceirozott, a másik az, hogy irókat leguillottinerozott.

E mosolygó, vidám piros könyvtáblákra bizvást rá lehetne nyomtatni az örvendetes gyászjelentést:

»Ponson du Terail és Xawer Montepin nincsenek többé!«

Mikszáth Kálmán.

 


 

A ki mindenért, a mi magyar nemzeti ügy, „huszáros tűzzel” lelkesül: Ő cs. és királyi Fensége József főherczeg úrnak: a „M. néprajzi társaság” és az „Országos iparegyesület” védnökének, a „Kalotaszegi háziipar” kegyes pártolójának, a magyar irónak hálás hódolata jeléül

a kalotaszegi asszony    

GYARMATHY ZSIGÁNÉ,
Hory Etelka.          

 

Elérhetőség: Letölthető

E-könyv ár: 99 Ft