Bejelentkezésx

Kötelező kitölteni

Regisztrációx

* Required Fields

Vissza

Elfelejtette jelszavát?x

Kérem adja meg az e-mail címét lentebb. Egy linket fog kapni a jelszó visszaállításához.

Kötelező kitölteni

Vissza

Fecsegő csecsebecsék Zoom


Működik az olvasómon?
 
Minden e-könyvolvasón olvasható a nálunk vásárolt e-könyv. Lehet nagyítani? Igen. Lehet változtatni a betűtípust és méretet. A letöltött e-könyveink ugyan olyanok mint a papírra nyomtatott könyvek.

 

Fecsegő csecsebecsék

99 Ft
  • Szerző: Denis Diderot
  • Formátum: Letölthető Kindle E-könyv (.mobi)
  • ISBN: entik00438

Hogyan kapom meg az e-könyvet? Miután kitöltötte a vásárláshoz szükséges adatokat és kifizette bankkártyával az e-könyvet, megjelenik egy letöltési lehetőség a képernyőn és egy e-mailben is ott lesz a megvásárolt e-könyv. 

* Kötelező kitölteni

Részletek

Leírás

Leírás

Részlet:

Első fejezet
MANGOGUL SZÜLETÉSE

Hiauf Zelesz Tanzai hosszú idő óta uralkodott a nagy Sesiániában; ez az élvhajhász fejedelem továbbra is csak kénye-kedvére használta az országot. Minutia királyát, Akazsut, utolérte az a sors, melyet atyja megjövendölt. Zulmisz is leélte életét... grófja élt még. Hirtelen halált halt Splendide, Angola, Mizapuf, és néhány más indiai és ázsiai hatalmasság. Mivel a népek belefáradtak abba, hogy ostoba uralkodók parancsszavát kövessék, az utódok igáját lerázták a nyakukról; így ezeknek a szerencsétlen fejedelmeknek ivadékai ismeretlenül, szinte észre­vétlenül bolyongtak birodalmuk tartományaiban. Szilárdan csak a nagy Seherezáde unokája ült a trónon; a mogulok Sáh Bahám néven tisztelték, körülbelül akkortájt, amikor Kongóban a világra jött Mangogul. Születésének szomorú pillanata számos uralkodó elhunytának idejére esett tehát, mint láthattuk.

Atyja, Ergebzed, nem hívott tündéreket a fiú bölcsője köré, mert megfigyelte, hogy az ő korában minden királyfiból, akinek nevelésével ezek a nőnemű lények foglalatoskodtak, megannyi tökfilkó lett. Megelégedett azzal, hogy megrendelte a fiú horoszkópját egy bizonyos Kodindónál, egy inkább megírni, mint megismerni érdemes személyiségnél.

Kodindó a madár- és béljósok kollégiumának volt igazgatója Banza városában, a birodalom ősi székhelyén. Ergebzed jelentős javadalmazásban részesítette, és dédnagybátyja érdemeinek elismeréseként, aki korának legkitűnőbb szakácsa volt, fényes palotát adományozott neki és leszármazottainak Kongó határán. Kodindó kötelessége volt, hogy a madarak repülését és a csillagképek állását figyelje, s beszámoljon róla az udvarban; csakhogy ő édeskeveset értett mindehhez. Mert igaz ugyan, hogy Banzában voltak egész Afrika legjobb színtársulatai és leg­ocsmányabb színháztermei, ám ezzel szemben itt ékeskedett a világ legszebb kollégiumépü­lete, és innen éktelenkedtek világgá a legkevésbé épületes jóslatok.

Kodindó, mihelyt megtudta, mit kívánnak tőle Ergebzed palotájában, szorongva és zavaro­dottan indult útnak, mert szegény feje éppúgy nem tudott olvasni a csillagok állásából, mint önök vagy én; a palotában türelmetlenül lesték már. A nagy szultána termeiben gyűltek egybe az udvari főméltóságok. A csodálatosan kicicomázott dámák a gyermek bölcsőjét vették körül. Ergebzed előtt nyüzsögtek az udvaroncok, hogy szerencsét kívánjanak neki a fia jóvoltából minden bizonnyal végbemenendő nagy dolgokhoz. Ergebzed atya volt, így hát teljesen természetesnek tartotta, hogy egy csecsemő kialakulatlan arcvonásaiból ki lehet fürkészni, milyen felnőtt válik majd belőle. Végre-valahára megérkezett Kodindó.

- Lépj elő - mondta Ergebzed -; midőn e herceggel, akit itt látsz, megajándékozott a menny, gondosan felírattam születésének pillanatát, és azt minden bizonnyal közölték is veled. Beszélj hát őszintén urad színe előtt, és mondd meg merészen, milyen sorsot szántak gyermekének az egek.

- Legnemesebb lelkű szultán - felelte Kodindó -, éppoly kiváló, mint boldog szülők gyermeke e herceggyermek, tehát a sorsa is csak fenséges és szerencsés lehet; de félrevezetném Magasságodat, ha olyan tudománnyal kérkednék, amihez nem is konyítok. A csillagok ugyanúgy kelnek és nyugszanak számomra, mint más földi halandók számára, és a jövő titkait én sem ismerem inkább, mint alattvalóid legtökéletlenebbike.

- De hát - mondta a szultán - nem vagy-e asztrológus?

- Nemes lelkű fejedelem - felelte Kodindó -, méltatlan vagyok e megtisztelő címre.

- Akkor mi az ördögöt tiszteljek benned? - kiáltott rá a koros, de lobbanékony Ergebzed.

- Madár- és béljóst!

- Ó, persze! Nem képzeltem volna, hogy ilyen belsőségekből merítsed gondolataidat. Ügyelj a szómra, Kodindó uram, hagyd csak a csirkéidet nyugodtan csipegetni, de nyilatkozz tüstént a fiam jövendő sorsa felől, ahogy legutóbb is tetted a feleségem papagájának szénanáthájáról.

Erre Kodindó nagyítót vont elő a zsebéből, a gyermek bal fülét megragadta, megdörzsölte a saját két szemét, fel-le tologatta az ókuláréját, jól szemügyre vette a fenséges fülecskét, aztán megismételte a műveletet a jobb oldalon, és kinyilatkoztatta: amennyiben tartós lesz, boldog is lesz az ifjú herceg uralkodása.